fbpx

תקנון שימוש באתר ובמערכת ההזמנות

1. שלום רב וברוכים הבאים לאתר fashiontours (להלן: “המערכת”) מאת גל שוקרון (להלן: “המפעיל”).

2. המערכת מאפשרת ללקוחות לרכוש כרטיסים ושוברים לפעילויות אצל המפעיל בתנאים, במחירים ובתוקף המפורטים באתר.

3. המערכת מאפשרת ללקוחות לרכוש הנחות לפעילויות בתנאים, במחירים ובתוקף המפורטים באתר.

4. מומלץ לשוב ולעיין בתקנון זה מעת לעת על מנת להתעדכן בשינויים שחלו בו. המערכת שומר לעצמו את הזכות לשנות ו/או לעדכן את ההוראות תקנון זה. מובן, שבמידה ואינכם מסכימים עם אחד מתנאי התקנון, הנכם רשאים שלא לעשות כל שימוש באתר ו/או בשירותים ובמוצרים המוצעים בו.

5. כל האמור בתקנון זה להלן מנוסח מטעמי נוחות בלשון זכר, אולם הוא מתייחס לשני המינים בצורה שווה.

6. אתם מתבקשים לקרוא היטב את תנאי תקנון זה ולפעול על פיו. האמור בתקנון זה חל על כל שימוש שייעשה באתר, על כל דפיו והאפשרויות שבו והוא מחייב את כל מי שבוחר לעשות שימוש כלשהו באתר.

 

תנאי השימוש וההשתתפות באתר

7. בעצם גלישתך באתר ושימוש בשירותיו, הנך מסכים ומקבל את כל התנאים וההוראות האמורים להלן.

8. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי זה או אחר, אלא שימוש אישי בלבד. ככל וברצונך לעשות שימוש מסחרי באתר, אנא פנה אל המפעיל באמצעות פרטי ההתקשרות המופיעים בהמשך תקנון זה או על גבי המערכת תחת העמוד “צור קשר”.

9. נאסר בזאת במפורש לנצל את המערכת ו/או את תכניו ו/או מידע אודות גולשים אחרים ו/או מפרסמים לצורך שליחת הודעות או דואר פרסומי ו/או מסחרי. אין לנקוט בכל פעולה כדי לקדם תכנים של הגולשים או של צדדים שלישיים או כדי לזכות ליתרון מסחרי.

10. המפעיל רשאי לסרב למכור או להשלים עסקת מכירה בכל עת וללא צורך בהנמקה מוקדמת ו/או בהודעה מוקדמת. המערכת רשאי להסיר כל מידע ו/או תוכן ו/או להימנע מפרסומו בשלמותו או בחלקו, בכל עת, לפי שיקול דעתו וללא מתן הודעה ו/או נימוק.

 

העדר אחריות

11. הגלישה והשימוש בתכני אתר ובכל רכיביו, הנה באחריות המשתמש בלבד. על המשתמשים לעשות באתר שימוש סביר וזהיר בלבד. אין לראות בכל פרסום ו/או מידע ו/או סקירה ו/או טיפ ו/או קישור ו/או המלצה כתחליף לבדיקה עצמאית ו/או התאמתם למשתמש.

12. המפעיל לא יישא בכל אחריות לנזק או הפסד בגין התאמת שירותים שהמערכת מציע לגולשים ו/או בגין התאמת המערכת למחשבם האישי ו/או בגין נזקים, תקלות, או כשלים בתוכנה, בשרת או בכל שירות הניתן על ידי צדדים שלישיים בו המערכת תלוי לצורך הפעלתו או תפעולו. הגולש מתבקש לקחת זאת בחשבון בבואו להסתמך על תכני המערכת או על שירותים שהוא מספק.

13. המערכת מעמידה לרשות בתי העסק את האתר כבמה להצגת פעילויות ו/או שירותים ומשמשת רק כצינור להעברת מידע. אין לראות במערכת כמי שמוכרת ו/או מספקת את הפעילויות והשירותים או כמי שחבה באחריות כלשהי בגינם. האחריות הבלעדית אשר רובצת על המפעיל הינה לפעול להסרתם של בעלי מקצוע אשר יתגלה כי אינם מוסכמים לעסוק במדינת ישראל כחוק ו/או ככל שיתגלו ביקורות שליליות אודותיהם.

14. המפעיל לא יישא בכל אחריות לכל נזק ו/או הפסד, לרבות אך לא רק נזק גוף, נזק רכוש, אובדן, גניבה, פגיעה, עוגמת נפש וכיוצא באלו, בין אם ישיר או עקיף, שיגרם למשתמש ו/או לכל צד שלישי בקשר עם מוצרים ו/או שירותים אשר נרכשו באמצעות המערכת. האחריות היחידה והבלעדית לכל נזק ו/או הפסד שכזה חלה על בתי העסק המספקים את המוצרים ו/או השירותים למשתמשים.

תהליך הרכישה

15. המפעיל נוקט בכל האמצעים העומדים לרשותו על מנת להגן על פרטיותם של הגולשים באתר ועל חסיון המידע המוזן אליו.

16. ביצוע עסקאות באתר תתאפשר באמצעות מערכת סליקה שתופעל באתר על ידי חברת סליקה צד ג’ (להלן “חברת הסליקה”). כל העסקאות, הפרטים האישיים ופרטי כרטיס האשראי מאובטחים ומוצפנים על ידי חברת הסליקה בסליקת אשראי מאובטחת ובחלונית נפרדת מהמערכת (IFRAME).
כל תקלה או תביעה בנוגע לאבטחת מידע וכרטיסי אשראי הינו באחריות חברת הסליקה בלבד.

17. לצורך ביצוע הרכישה תידרשו למלא טופס הזמנה ולספק בו את הפרטים הבאים: שם מלא, דוא”ל, טלפון נייד מספר ת.ז. ופרטי כרטיס אשראי.

18. במידה והלקוח יבקש לרכוש שובר הנחה, יבצע זאת רק לאחר שקיבל אישור טלפוני או בכתב על ידי בית העסק. אי קבלת אישור זה תמנע כל זכות לקבלת החזר כספי במידה והפעילות לא בוצעה מכל סיבה שתהיה.

19. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, במקרה של מסירת פרטים שגויים או כוזבים כאמור יהיה המערכת רשאי לבטל את הזמנתכם.

20. אישור ההזמנה ושובר ההטבה ישלח אל כתובת המייל שהזנת רק לאחר שיתקבל אישור מחברת האשראי על התשלום. עצם מילוי ושליחת טופס ההזמנה איננה מהווה אישור כי הרכישה בוצעה. במידה ואינך מקבל אישור במייל כי ההזמנה בוצעה אנא פנה אל שירות הלקוחות בהתאם לפרטי יצירת קשר.

 

מדיניות ביטול

21. המערכת מכבד את כל חוקי הצרכנות ופועל לפיהם. אין באמור להלן כדי לגרוע מכל זכות הקיימת לצרכן מכוח חוק הגנת הצרכן (להלן: “החוק”), תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) (להלן: “התקנות”) ו/או מכל הוראה אחרת.

22. במידה ולאחר ביצוע העסקה אתם מעוניינים לבטלה, תוכלו לבטל אותה בהתאם לתנאי הביטול המופיעים בעמוד הפעילות. יש לשלוח אימייל לספק הפעילות ולהודיע על בקשה לבטל את העסקה. מועד קבלת המייל על ידי הספק יחשב למועד בקשת הביטול.

23. בכל מקרה של מתן הודעת ביטול, יזוכה כרטיס האשראי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 20 שקלים דמי טיפול ובלבד שהביטול של המזמין לא נעשה עקב פגם או אי-התאמה בשירות כמשמעם בסעיף 14ה(א) לחוק או בשל טעות סופר ו/או השמטת מידע בתום לב, אז לא ייגבו כלל דמי ביטול.

24. האמור לעניין הזכות לביטול, כאמור לעיל, עפ”י הוראות החוק לא יחול על הטובין והשירותים הקבועים בסעיף 14ג (ד)(2) לחוק, כלומר, כאשר המועד שנקבע למתן השירות (סיורים, ספא, פעילות או בילוי) חל בתוך שבעה ימים, ממועד בקשת הביטול ו /או טובין שעל פי דין אין להחזירם.

פרטי בתי העסק

25. תכנים וחומרים שמתקבלים מבעלי בתי עסק מועלים לאתר בהתאם להצהרת בעלי העסקים כי המידע הנו נכון והתכנים והחומרים אינם מפרים כל זכות של צד שלישי ובפרט כי התכנים והחומרים אינם מפרים זכויות יוצרים ופרטיות של מצולמים.

26. מובהר, כי כפלטפורמה לפרסום בעלי עסקים, המערכת לא ישא בכל אחריות לכל נזק או הפסד שייגרמו לצד שלישי כלשהו כתוצאה מהפרת זכויות כלשהן.

27. במידה והנך סבור כי תוכן שהתפרסם באתר פוגע או מפר זכות שלך, תוכל ליצור קשר עם המערכת באמצעות העמוד “צור קשר”, ולפרט את מהות הפגיעה. בפנייתך, אנא צרף קישור לעמוד הרלוונטי, וכן כתובת דואר אלקטרוני ופרטים נוספים של הפונה לצורך יצירת קשר במידת הצורך. ללא הפרטים האמורים, לא נוכל לבדוק את פנייתך. המפעיל יפעל כמיטב יכולתו לבדוק את הפנייה בהקדם האפשרי ויפעל בהתאם לשיקול דעתו ו/או עפ”י כל דין.

28. מובהר, כי כל הפרטים והמידע בנוגע לבתי העסק לרבות דיוק פרטיהם, הכשרתם ופעילותם, כמו גם חומרים פרסומיים אחרים המתפרסמים באתר, מתפרסמים מטעם בתי העסק בלבד ועל אחריותם. אין המערכת יכול לערוב על תוכנם, והוא לא יישא בכל אחריות בגין הפרת כל מצג ו/או התחייבות ו/או הצהרה של מי מבתי העסק ולא יהיה צד לכל ההתקשרות בין הגולשים לבין מפרסם כלשהו.

29. על כן, מומלץ לגולשים באתר לערוך בדיקה עצמאית בטרם יתקשרו עם מי בתי העסק או יסתמכו על מידע שפורסם בכל מקום אחר באתר. שכן כאמור המערכת אינו יכול ואינו מתיימר להעניק כל אחריות באשר לכל מידע ו/או עסק ו/או שירות ו/או טובין המפורסמים באתר, הן לגבי טיבם והן באשר לתוכנם.

30. מובהר כי פרסום חומר פרסומי באתר אין משמעו כי המערכת או מי מטעמו מעודד או ממליץ על המפרסם או על השירות הניתן באמצעותו. על הגולשים לעשות בדיקה עצמאית, כצרכנים סבירים, בטרם יתקשרו עם מי מבעלי המקצוע. המלצה זו מקבלת משנה תוקף בכל הנוגע למידע מקצועי כלשהו.

 

הגנת הפרטיות ושימוש במידע

31. המפעיל מכבד את פרטיותם של הגולשים באתרו ורואה בשמירה על פרטיות זו ערך רב. להלן, תוכלו למצוא את מדיניות הפרטיות של אתרנו, תוך פירוט המידע הנאסף על ידנו אודות הגולשים וכיצד אנו משתמשים בו ושומרים אותו ואילו אפשרויות יש לגולשים להגן על פרטיותם בקשר לכך.

32. בעת ההרשמה לאתר ובעת ובעל ביצוע עסקאות באתר אתם נדרשים למסור פרטים אישיים. פרטים אלה, וכן מידע נוסף שאיננו אישי שיצטבר אודות הגולשים, יישמר במאגר המידע של המערכת. במידה ואינכם מעוניינים שמידע מסויים יישמר אודותיכם הנכם מתבקשים שלא למסור פרטים אישיים ו/או לא לעשות שימוש בשירותי המערכת.

33. כמו כן, הנכם רשאים בכל עת לפנות לאתר ולבקש כי פרטיכם יימחקו מהמאגר. המערכת לא יעביר מידע זה לצדדים שלישיים, ללא הסכמת המוסר, אלא בהתאם להוראות הדין ו/או במענה לכל צו שיפוטי.

34. במידה ואישרת זאת המערכת יהיה רשאי לפנות אליך, בין באמצעות דוא”ל ובין באמצעים אחרים, ולהציע לך חומר פרסומי אודות מוצרים ו/או שירותים ו/או מבצעים ו/או פעילויות של המערכת או שותפיו העסקיים וכל מידע אחר בו סבור המערכת כי המשתמש ימצא בו עניין מכוח השימוש באתר. בידי המשתמש הברירה, בכל עת, להיגרע מרשימת התפוצה לה נשלחות הודעות אלה ע”י מילוי אחר ההוראות הנלוות לכל ההודעות שישלחו.

35. בנוסף, המערכת שומר לעצמו את הזכות לעשות שימוש במידע שנאסף לצורך פיקוח, בקרה, עדכון, שיפור, הפקת מסקנות ולצרכים סטטיסטיים. ייתכן ובנסיבות מסוימות ישתמש המערכת ב”עוגיות” (Cookies), שהינם קבצים קטנים הנשלחים למחשבך. אמצעים אלה נדרשים לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את המערכת להעדפותיך האישיות ולצורכי אבטחת מידע. לתשומת לבך, במידה ואינך מעוניין בקבלת “עוגיות” או במידה ואינך מעוניין כי המערכת יאסוף מידע אודותיך, באפשרותך לשנות את הגדרת דפדפן האינטרנט בו הנך משתמש או לחלופין להפסיק לעשות שימוש באתר.

36. המערכת נוקט באמצעים שונים לשמור על חשאיות המידע המאוחסן אצלו ועל פרטיותם של המשתמשים. עם זאת, המערכת אינו יכול להבטיח הגנה הרמטית ומוחלטת וכי המידע לא ייחשף על ידי פעולה זדונית או מכוונת נגד המערכת. במידה ואינכם מעוניינים כי מידע אודותיכם ו/או אודות השימוש שלכם באתר יישמר, הנכם מתבקשים שלא לעשות שימוש באתר.

 

קניין רוחני

37. זכויות היוצרים ויתר זכויות הקניין הרוחני באתר זה ובתכנים הכלולים בו, לרבות בטקסטים, בעיצוב המערכת, בעימודו, בגרפיקה, בצילומים, באיורים, בלוגו המערכת, בשם המערכת, בדומיין שלו, במידע הטכנולוגי הדרוש להפעלתו, ביישומים, קודי המחשב ו/או כל חומר אחר הכלול בו שייכות לאתר בלבד.

38. אין לעשות כל שימוש בתכנים אלה, לרבות בשם המערכת, מבלי לקבל לכך רישיון מפורש בכתב מאת המערכת. אין להעתיק, לשחזר, לפרסם, להפיץ, לבצע בפומבי, לשדר, למכור, או להעמיד לרשות הציבור או להציג כל חלק מאתר זה לרבות בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ללא הסכמתו הכתובה מראש של המערכת.

 

יצירת קשר

39. במידה ותתעורר כל שאלה בנוגע לתקנון זה או בכל נושא אחר, צוות המערכת ישמח לעמוד לרשותכם.

40. תוכלו ליצור עימנו קשר באמצעות פנייה במייל: galshukroon@gmail.com או בטלפון 050-916-3033

שונות

41. המפעיל יהיה רשאי לשנות בכל עת את תנאי השימוש ללא הודעה מראש.

42. המערכת יהיה רשאי להעביר את המערכת לכל כתובת אחרת, לשנות את שמו או להפסיק את פעילותו בכל עת.

43. מבלי לגרוע מהאמור בתנאי השימוש, המשתמש מסכים בזאת, כי תקופת ההתיישנות לגבי כל תביעה ו/או דרישה כנגד המערכת ו/או בעליו, תוגבל לתקופה של 36 חודשים והצדדים רואים בכך כהסכם לתקופת ההתיישנות כמשמעו בסעיף בחוק ההתיישנות, תשי”ח-1958.

44. לבתי המשפט המוסמכים במחוז השרון סמכות ייחודית לדון בכל סכסוך בין הצדדים בקשר להסכם זה ו/או הנובע ממנו.

דילוג לתוכן